Büyük Harflerin Kullanımı

Büyük Harflerin Kullanımı1. Şahıs ad ve soyadları büyük harfle başlar.

Örnek: Ahmet Hamdi Tanpınar, Y. Kemal Beyatlı, V. Hugo, Yunus Emre.

2. Takma adlar (müstear isimler) büyük harfle başlar.

Örnek: İrfan Kudret (C. Sıtkı Tarancı), Demirtaş (Z. Gökalp), Server Bedii (P. Safa), Deli Ozan (F. N. Çamlıbel)

3. Özel adlarla birlikte kullanılan ve görev, unvan, lâkap bildiren isimler büyük harfle başlar.

Örnek: Avcı Mehmet, Öğretmen Hatice, Mareşal Fevzi Çakmak, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Ziya Paşa, Sadullah Paşa, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Muallim Naci, Yedi Sekiz Haşan Paşa, Âysun Hemşire.

4. Dinî ve mitolojik varlıkların adları büyük harfle başlar.

Örnek: Tanrı, Allah, Yehova, Rab, Hak, Cebrail, Azrail, Zeus, Jüpiter.

5. Coğrafya ve astronomi ile ilgili yayınlarda, “dünya, güneş, ay” kelimeleri ile gezegen ve takımyıldız adları büyük harfle başlar.

Örnek: Güneş, Ay, Merkür, Merih, Neptün, Çoban Yıldızı, Büyük Ayı, Samanyolu.

6. Özel coğrafî adlar büyük harfle başlar.

Örnek: Fırat, Tuna, Meriç, Seyhan, Konya, İzmir, Rumeli, Uludağ.

7. Ülke adı ile bu addan sonra gelen, yönetim şeklini gösteren kelime büyük harfle başlar.

Örnek: Türkiye Cumhuriyeti, Çın Halk Cumhuriyeti, Ingiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri.

8.Cadde, sokak, semt, mahalle, meydan adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.

Örnek: Gazi Caddesi, Konak Meydanı, Eşrefpaşa Pazarı, Gülhane Parkı, Ziya Gökalp Bulvarı, Pazaryeri, Yeşilköy Hava Alanı, Yunus Emre Mahallesi.

9. Kurum, işletme, okul, birlik, dernek adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.

Örnek: Millî Eğitim Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dil Kurumu, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu.

10. Belirli günlerin tarihlerinde, ay (ve gün) adları büyük harfle başlar.

Örnek: 19 Mayıs 1919, 23 Nisan 1920, 29 Ekim 1923, 10 Kasım 1938.

11. Millet, boy, oymak, dil (şive ve lehçe) adları büyük harfle başlar.

Örnek: Türk, Türkmen, Oğuz, Gürcü, Kırgız, Tatar, Alman. - Türkçe, Kazakça, Yakutça, İngilizce.

12. Din, mezhep ve tarikat adları büyük harfle başlar.

Örnek: Tanrıcılık, İslâmiyet, Hıristiyanlık, Budizm, Hanefîlik, Bektaşîlik, Protestanlık.

13. Özel isimlerden türemiş bütün kelimeler (isim ve fiiller) büyük harfle başlar; kelime ile ekler arasında üst virgül (apostrof) kullanılmaz.

Örnek: Türklük, Türkleşmek, Türkoloji, Avrupalı, Batılılaşmak, Edirneli, Türkçü.

14. Başlangıç cümleleri ile “nokta, üst üste iki nokta, soru, ünlem’’ gibi işaretlerden sonraki cümlelerin ilk harfleri büyük harfle başlar.

Örnek: “Türkçede. konuşma ve yazı dilinde “akıl” kelimesinin kullanıldığı kim bilir kaç bin, kaç yüz bin cümle vardır? “Us” kelimesini kabul edersek onların hepsini ”us”a çevirmemiz gerekecek. Türk milleti bundan zarar mı edecek kâr mı edecek.”

(Mehmet Kaplan: Kültür ve Dil)

Örnek: “Koca dediğin bir köle olursa on un. ne tadı kalır! Bir sözden, bir asker geçişinden, bir düşünceden yüreği parlar, gönlü ateş alır a dam olmalı. “

(M. Şevket Esendal: Otlakçı)

15. İki noktadan sonra, başka bir kimseden alıp tırnak içerisinde verdiğimiz sözlerin ilk kelimesi büyük harfle başlar.

Örnek: “Bir gün, laf arasında bana: “Bir beşik gibi sallanır dünya, rahat uyusun diye çocuklar. “ gibi bir söz söylemiştin. ”

(A. Muhip Dıranas)

16. Eğer aktarılan bölüm, cümlenin bir parçası ise, üç noktadan sonraki kelime küçük harfle başlar.

17. Şiirde, mısraların ilk harfleri büyük harfle başlar:

Örnek: “Halk içinde mut’eberbir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’

(Muhibbî “Kanuni Sultan Süleyman”)

18. Mektuplarda, hitap sözlerinin ilk kelimesi büyük harfle başlar:

Örnek: Sevgili kardeşim, Aziz dostum, Saygıdeğer büyüğüm.

19. Resmî yazılarda, hitap sözleri ile bütün isim soylu kelimeler (mevki, makam ve unvan gösteren kelimeler) büyük harfle başlar:

Örnek: Sayın Başkan, Sayın Profesör.

20. Levhalar ve açıklama yazıları büyük harfle başlar:

Örnek: Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne.

← Yazım Kuralları’na geri dön

Paylaş

Yorum Bırakın

Ayrıntılar